Eerder deze week stuurden wij het bericht of er ouders/supporters zijn die een jurytaak willen doen om zo toch naar de wedstrijd van hun kind te kunnen kijken.  
Hier hebben we veel positieve reacties op gehad, heel fijn!  
Er kwam ook een vraag of er nog een jury(tablet)cursus gegeven kan worden.  

Cees van de Graaf wil hier graag gehoor aan geven en geeft op onderstaande data nogmaals de jury(tablet)-cursus.  
Op 6 en 8 oktober wordt de cursus gehouden, aanvang 19:30 in de Tipp Inn.

Je kunt je aanmelden met vermelding van voorkeursdatum op onderstaande emailadres: g.ritstier@cbvbinnenland.nl 
Er kunnen slechts 15 personen meedoen dus meldt je aan !