Uitgebreide info over veilig sporten is te vinden op: https://www.basketball.nl/competities/competitiezaken/coronavirus/

De volgende basisregels, buiten het speelveld, zijn nog steeds van kracht: 

• heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen; 

• ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen; 

• was vaak uw handen;

Samengevat voor ons in de Driesprong hebben we de volgende regels:

 1. Bij binnenkomst vragen de trainers om de gezondheid van de spelers.
 2. Vervolgens noteert de trainer/-ster welke spelers er aanwezig zijn en mailt deze lijst naar voorzitterTC@cbvbinnenland.nlonder vermelding van het woordje OPKOMST (opschrijven en een foto mailen mag ook). Deze gegevens worden 1 maand bewaard, ten behoeve van een eventueel contactonderzoek van de GGD en dan verwijderd. 
 • Bij de training is de trainer/-ster het primaire aanspreekpunt voor vragen van ouders of spelers. De trainer/-ster kan opschalen met zijn of haar coördinator van de Technische Commissie (TC). Vanuit de TC proberen we sowieso zeer regelmatig aanwezig te zijn en zullen we er ook in de vakantieperiode voor zorgen dat elke trainer/-ster altijd bij iemand van de TC terecht kan. 
 • Alle spelers dienen minimaal bij binnenkomst en vertrek de handen te wassen. Naast gewoon water uit de kraan zal er handgel aanwezig zijn. Geef geen high-fives en schud geen handen bij binnenkomst.
 •  Als het enigszins mogelijk is spelen we met de toegangsdeuren en nooddeuren open voor extra ventilatie.

Trainers: stop op tijd !!!   Zorg er zo voor dat de hal wat kan luchten tussen twee trainingen en dat spelers van verschillende groepen elkaar niet tegen hoeven te komen. 

Spelers: zorg ervoor dat je niet te vroeg naar de trainingen komt en blijf niet hangen na de training

 • Spelers dienen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden van de trainer/-ster (behalve als het om spelers onder de 12 jaar gaat).
 • Vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Voorafgaand en na afloop van het basketbal dienen sporters van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers.                 

We gaan ons als bestuur en TC voorbereiden op het starten na de zomervakantie. We hopen dan ook maatregelen bedacht te hebben om de kantine en de tribune weer te kunnen openen. Suggesties zijn welkom (voorzitterTC@cbvbinnenland.nl ).

Frequently asked question

 • Hoe zit het met de ventilatie in de Driesprong?

De ventilatie is goedgekeurd volgens Bouwbesluit. We hebben dit nog geverifieerd bij de gemeente. Het is een afzuiginstallatie en geen recirculatie installatie. 

 • Mag ik (als ouder) op de tribune of in de kantine? 

De regels is 1,5 meter afstand. Dat is op de boven tribune (tijdens trainingen) niet te doen. We sluiten de boven tribune daarom (helaas) af en houden dezelfde regels aan als bij het trainen op het 3×3 buiten veld – geen publiek.

 • Hoe is het met sanitair (douches en toiletten)? 

De toiletten zijn open, maar gebruik ze alleen in geval van nood. Bij voorkeur (net als toen we buiten trainden) thuis naar toilet. 

In de kleedkamer en onder de douches geldt voor iedereen ouder dan 18 jaar de regel van 1,5 meter afstand. We moedigen, in tegenstelling tot normaal,  thuis douchen aan, maar verbieden douchen in de Driesprong niet. 

 • Wat is de maximale groepsgrootte?                   

In het sportprotocol van NOC*NSF is er geen maximale groepsgrootte bepaald. Wel doen we een beroep op ieders gezonde verstand. Voor CBV Binnenland betekent dit dat we met de normale omvang van onze teams gewoon moeten kunnen sporten. 

 • Kan het virus doorgegeven worden via zweet?

Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. Daarom is het van belang om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Het virus wordt niet via zweet doorgegeven (bron: de hierboven genoemde webpagina van de NBB en doorverwijzingen naar de pagina’s van NOC*NSF en het RIVM)