Alle leden, sponsors en leden van de Club van 100 hartelijk welkom op deze nieuwjaarsborrel. Een traditie is in ere hersteld. Namens het bestuur wil ik iedereen een heel goed, gezond en sportief 2020 toewensen.

2019 was voor Binnenland een redelijk jaar. Binnenland heeft nu 466 leden en behoort tot de grootste verenigingen van de NBB. Er nemen 29 teams deel aan de competitie. Daarnaast zijn er 2 groepen recreanten, de basics, de blue kids, instroomgroepen en er zijn fundamental trainingen.

Ik noemde de basics, iedereen is inmiddels op de hoogte wat er op 15 november gebeurde met Laura tijdens de basics training. Wij zijn heel blij om te kunnen zeggen dat het goed gaat met Laura. Zij is gelukkig thuis en zij is inmiddels langs geweest op de basics training om zelf te horen wat er toen gebeurt is.

Onze vereniging is gelukkig financieel gezond. dat willen wij graag zo houden. Het afgelopen seizoen is financieel met een 0 resultaat afgesloten. De sponsorcommissie werkt hard om aan broodnodige extra inkomsten te komen, evenals de commissie die de acties organiseert. De Grote Clubactie heeft € 2.023,- opgebracht. Van de gemeente ontvingen wij de beschikking dat de gevraagde subsidie over 2020 van € 7.394,- wordt verleend.

Wij moeten er wel rekening mee houden dat de gemeentelijke subsidie de komende jaren substantieel wordt verlaagd. Afval loont is in december gestopt, wat betekent dat wij jaarlijks zo’n € 1.000,- minder gaan ontvangen. Deze minder inkomsten zullen opgevangen moeten worden.

Tijdens de laatste bestuursvergadering bleek dat een aanzienlijk aantal leden hun contributie nog niet betaald heeft. Het bestuur gaat binnenkort contact opnemen met deze leden, waarna, bij uitblijven van directe betaling, uitsluiting van training en het spelen van wedstrijden volgt.

Nog een paar zaken uit 2019. Eind november is er een BS2 scheidsrechterscursus georganiseerd, begin november is er een contactavond geweest voor de ouders van onze jeugdleden en de nieuwe website is op de avond van de ALV de lucht in gegaan.

Als vereniging hebben wij ook maatschappelijke taken die verder gaan dan de eigen vereniging. Het bestuur ondersteunt daarom D4 die dit jaar een aantal acties houdt voor Villa Gewoon Bijzonder. Wij roepen u op om aan deze acties deel te nemen. Persoonlijk wil ik D4 hartelijk danken voor de lieve kaart die ik mocht ontvangen.

Ik noemde 2019 bewust een redelijk jaar en niet een goed jaar. Waarom? Ik noem een aantal zorgelijke zaken.

Allereerst slaat de vergrijzing toe in het bestuur en de TC. Wij hebben dringend vers bloed nodig van vrouwen en mannen, jongens en meisjes en van ouders van onze jeugdleden. Daarnaast zijn er tal van onvervulde vacatures. Ik zal ze nu niet opnoemen, maar praat eens met bestuurs- of TC leden en laat weten wat je kennis en kunde is die je voor de vereniging kan inzetten.

En voor de jongeren: een vrijwilligersfunctie op je c.v. kan van groot belang zijn omdat werkgevers hier grote waarde aan hechten.

Een andere zorg is dat wij onvoldoende trainers met een certificering hebben. Daarom willen wij graag dat onze leden een BT3 of BT4 cursus gaan volgen. De cursus wordt betaald door de vereniging. Als je hulp of steun tijdens deze cursus nodig hebt, dan gaan wij daar voor zorgen.

Voor de hoger spelende teams moeten wij BS3 en BS4 scheidsrechters aan de Bond leveren. Het was dit seizoen kantje boord of wij hadden teams op een lager niveau moeten laten spelen omdat wij onvoldoende BS3 scheidsrechters konden leveren. Voor het volgende seizoen is er bijna niet aan te ontkomen dat wij teams lager moeten laten spelen. Ook hier een oproep aan onze leden om zich in te schrijven voor een BS3 of BS4 cursus. Als je aan een cursus deelneemt dan krijgen wij in ieder geval dispensatie. Tal van basketbalverenigingen leggen de verantwoordelijkheid voor het vinden van scheidsrechters bij de teams die deze scheidsrechters nodig hebben.  Wij overwegen dit ook te gaan doen.

Binnenland had nu meer dan 466 leden kunnen hebben. De reden waarom dat niet gelukt is, is tweeledig. Ten eerste is er een tekort aan vrijwilligers die teams willen trainen en door gebrek aan zaalruimte hebben wij m.n. voor de jongste jeugd een ledenstop moeten invoeren. Het tekort aan staf kan op korte termijn opgelost worden als vrijwilligers zich hiervoor aanmelden. Het tekort aan zaalruimte is wat moeilijker op te lossen. Wij huren nu, naast De Driesprong, ook zaalruimte in Heerjansdam. Met de gemeente zijn wij gesprekken gestart om De Driesprong uit te breiden. De eerste signalen zijn zeker niet hoopvol, maar wij gaan de strijd aan.

Positief als wij zijn, hoop ik dat wij volgend jaar kunnen zeggen dat de problemen met scheidsrechters, trainers en vrijwilligers voor een groot deel opgelost zijn.

Ik wil ook positief eindigen:

Het is niemand ontgaan dat ons damesteam 2,5 week geleden in Den Helder winterkampioen van Nederland is geworden. Het was een spannende wedstrijd, waarin de dames uitstekend verdedigden.

Voordat ik hiervoor het woord geef aan Wim Steen, de voorzitter van Stichting Topsport Binnenland, nogmaals, namens het bestuur, onze welgemeende wensen aan iedereen voor een heel goed 2020.